Nemáte pocit bezpečí?

Zavolejte si pomoc.

Mobilní aplikace pro samostatné zajištění
bezpečnosti obyvatel v určité lokalitě.

CityPatrol je zcela anonymní aplikací.

O své osobní údaje se s námi rozhodně bát nemusíte, váš účet bude zcela anonymní.

Ostatní uživatelé uvidí pouze vaše pohlaví a věkové rozmezí. A to pouze v krizových situacích, když budete žádat o pomoc.

Dejte svému okolí do ruky nástroj k zajištění pocitu bezpečí

Pomáhejte si

Pohlídejte si vzájemně děti nebo majetek

Průvodce aplikací

První díl

Druhý díl

Třetí díl

Čtvrtý díl

Pátý díl

Šestý díl

Sedmý díl

O aplikaci

SDÍLEJ
SVOU
ODVAHU

Jedná se o mobilní aplikaci, která zajistí okamžité přivolání pomoci v krizových situacích v níž je ohrožen život, majetek, zdraví nebo lidská důstojnost.

Aplikace CityPatrol je nezávislý doplněk k bezpečnostním složkám státu, které nejsou schopny v určitých lokalitách nebo situacích adekvátně a včas zasáhnout. Dáváme lidem šanci získat rychlou pomoc od svého okolí nebo komunity a nespoléhat pouze na státní složky.

Myšlenka aplikace vychází z primárního principu lidské společnosti, a to potřeby pocitu bezpečí. I to byl jeden z hlavních důvodů, proč se lidé začali družit do různých skupin. Již v prvobytně pospolné společnosti se jedinec dovolával pomoci od svého nejbližšího okolí. S pomocí dostupných technologií bychom chtěli tento základní princip společenského soužití znovu obnovit, protože věříme, že je to nejjednoduší, nejúčinnější a nejlevnější způsob jak se dovolat pomoci.

JISTOTA.

Hrdinové vašeho okolí jsou vám v nouzi vždy na blízku.
Potřebujete hrdinu - zavolejte si ho.

BEZPEČÍ.

Zajistěte si pocit bezpečí s aplikací CityPatrol.

SILNÁ KOMUNITA.

Využíjte sílu Vaší komunity v její prospěch.

SEBEVĚDOMÍ.

Objevte dobro a hrdinství v sobě a vašem okolí.
Potřebujete hrdinu - staňte se jím.

Jak to funguje

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

V aplikaci CityPatrol přesně víte, kde co najdete ikdyž třeba budete pod nátlakem stresu.

BĚHEM 2 KLIKŮ ODEŠLETE SVOJI ŽÁDOST O POMOC

Žádost obdrží vaše okolí do 3 sec. s vaší přesnou polohou. V případě silného pokrytí vaší lokality můžete očekávat záchranu do 60 sec. v jakékoli situaci.

APLIKACE BĚŽÍ NA POZADÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Tzn. že telefon můžete stále libovolně používat třeba k volání tísňových linek.

ADEKVÁTNÍ POKRYTÍ LOKALITY

Můžeme být všude. I v lokalitách, kde můžou mít bezpečnostní složky státu problémy s adekvátním dosahem.

MOŽNOST OSOBNÍ PREZENTACE VE VAŠÍ KOMUNITĚ

Získáme tím společně kvalitní uživatele, kteří pochopí naši myšlenku.

APLIKACE FUNGUJE NA ZÁKLADĚ PROPOJENÍ MODERNÍCH TECHNOLOGII

Ale také na propojení lidské psychiky, morálních vlastností člověka a vysoké matematické pravděpodobnosti.

APLIKACE KE STAŽENÍ

O své osobní údaje se nemusíte bát, pro ostatní uživatele budete anonymní.

CityPatrol je nezávislý doplněk k bezpečnostním složkám státu.
Mějte vaši lokalitu ve svých rukou - Nebojte se odpovědnosti za vaše okolí.

TVOŘÍME HRDINY

Statisticky je dokázáno, že drtivá většina všech přestupků, výtržností, šikan, obtěžování apod. končí ihned pokud se v okolí objeví třetí osoba. Stačí zareagovat na výzvu a dorazit na místo. TÍM SE STÁVÁTE HRDINOU.

PROBLÉM

TĚŽKÉ DOVOLÁNÍ SE POMOCI

Nemožný adekvátní dosah bezpečnostních složek státu v určitých lokalitách nebo situacích.

ŘEŠENÍ

CITYPATROL

Je LEVNÝ, RYCHLÝ a FUNKČNÍ pomocník v krizových situacích ve vaší lokalitě.