Necítíte se v bezpečí?

Přivolejte si pomoc!

Mobilní aplikace pro komunitní zajištění
bezpečnosti obyvatel ve vaší obci či lokalitě.

CityPatrol je zcela anonymní aplikace

O své osobní údaje nemusíte mít strach, váš účet je zcela anonymní.

Ostatní uživatelé uvidí pouze vaše pohlaví a věkové rozmezí, a to pouze v krizových situacích, když budete žádat o pomoc.

Dejte svému okolí do rukou moderní nástroj pro zajištění bezpečí

Pomáhejte si společně

Pohlídejte si vzájemně rodinu, děti nebo majetek

Průvodce aplikací

První díl

Druhý díl

Třetí díl

Čtvrtý díl

Pátý díl

Šestý díl

Sedmý díl

O aplikaci

SDÍLEJ
SVOU
ODVAHU

Posláním aplikace je zajistit okamžité přivolání pomoci v krizových situacích, kdy jsou ohroženy život, majetek, zdraví nebo lidská důstojnost.

Aplikace CityPatrol je nezávislý doplněk k bezpečnostním složkám státu, které nejsou vždy schopny v určitých lokalitách nebo situacích adekvátně a včas zasáhnout. Dáváme lidem šanci získat rychlou pomoc od svého okolí nebo komunity a nespoléhat pouze na státní složky.

Myšlenka aplikace vychází z primárního principu lidské společnosti, a to potřeby pocitu bezpečí. I to byl jeden z hlavních důvodů, proč se lidé začali družit do různých skupin. Již v raných lidských společenstvích se jedinec dovolával pomoci svého nejbližšího okolí. S použitím nejmodernějších technologií bychom chtěli tento základní princip lidské soudržnosti znovu obnovit. Věříme totiž, že jde o nejjednodušší, nejúčinnější a nejlevnější způsob, jak zajistit ochranu v nebezpečných situacích.

JISTOTA

Hrdinové z vašeho okolí jsou vám v nouzi vždy nablízku.
Potřebujete zachránce – přivolejte si ho.

BEZPEČÍ

Pocit bezpečí a ochrany kdekoli a kdykoli díky aplikaci CityPatrol.

SILNÁ KOMUNITA

Využijte síly vašeho společenství ve svůj i jeho prospěch.

SEBEVĚDOMÍ

Objevte smysl pro čest a dobro v sobě i ve vaší komunitě.
Staňte se hrdinou a pomáhejte potřebným.

Jak to funguje

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

V aplikaci CityPatrol vždy víte, kam kliknout, i když se ocitnete ve stresové situaci.

DVĚMA KLIKNUTÍMI ODEŠLETE ŽÁDOST O POMOC

Vaše okolí ji obdrží do 3 sekund i s vaší přesnou polohou. V místech se silným pokrytím můžete očekávat záchranu do 60 sekund v jakékoli situaci.

APLIKACE BĚŽÍ NA POZADÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Telefon tak můžete nadále používat třeba k volání tísňových linek.

ADEKVÁTNÍ POKRYTÍ LOKALITY

Díky CityPatrol získáte rychlou pomoc všude – i v odlehlejších lokalitách, kam mají bezpečnostní složky státu problém se dostat.

MOŽNOST OSOBNÍ PREZENTACE VE VAŠÍ KOMUNITĚ

Oslovíme tak aktivní uživatele, kteří pochopí naši myšlenku.

APLIKACE VYUŽÍVÁ NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

A spoléhá na propojení lidské psychiky, morálních zásad a principu matematické pravděpodobnosti.

APLIKACE KE STAŽENÍ

O své osobní údaje se nemusíte bát, pro ostatní uživatele zůstáváte anonymní.

CityPatrol je nezávislý doplněk k bezpečnostním složkám státu.
Mějte vaši lokalitu ve svých rukou – nebojte se odpovědnosti za vaše okolí.

TVOŘÍME HRDINY

Je statisticky dokázáno, že drtivá většina přestupků, výtržností, šikan, obtěžování apod. je zastavena, jakmile na místě objeví třetí osoba. Stačí zareagovat na výzvu a vyrazit na místo činu. TÍM SE STÁVÁTE HRDINOU.

PROBLÉM

NEMOHU SE DOVOLAT POMOCI

Policie a další bezpečnostní složky státu nejsou v dané lokalitě a situaci schopny adekvátně zasáhnout.

ŘEŠENÍ

APLIKACE CITYPATROL

Je LEVNÝ, RYCHLÝ a EFEKTIVNÍ pomocník v krizových situacích ve vaší lokalitě.